Kompresory pro TČ

13.4.2020

Kompresor scroll

Scroll120  Rotační kompresor

Rotacni140  Pístový kompresor

Pistovy140Regulátor ETX-TC V31 i pro ohřev TUV

Na základě požadavků zákazníků byl upraven SW regulátoru ETX-TC a jeho zapojení tak, že umožňuje bez nebo s přídavným zařízením ohřev 2 nádrží pomocí jednoho TČ. Zde uvedu jen několik el. schemat zapojení. Podle toho, jakou variantu zvolíme, zvolíme i nastavení v regulátoru, zapojení hydraulických okruhů a elektrické schema. Ta jsou v příloze. U obrázků není bohužel popis, podle pořadí zleva je to pro variantu nastavení parametru FFL v regulátoru:  a) FFL=3  b) FFL=4  c)FFL=5 (nastavení viz řádek 50b v návodu regulátoru ETX-TC V31).

FFL=3: Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí jen regulátor ETX-TC bez potřeby dalšího termostatu. Čidlo tA2, původně pro měření teploty venku tE, se umístí do druhé nádrže, venkovní teplota se neměří. V tomto režimu je tedy vyřazena ekvitermní regulace teploty tA. Po sepnutí vstupu FLOW se na displeji místo venkovní teploty tE zobrazí teplota druhé nádrže tA2 a regulace probíhá podle nastavení teploty S-2 (v hlavním menu regulátoru bez hesla). Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Rozepnutí vstupu FLOW vrátí regulaci zpět do režimu topení podle nastaveni parametru SET. Přednost má ohřev TUV. Elektrické schema je upraveno a je změněna funkce výstupu OUT5. Ten nespíná oběhové čerpadlo sekundáru OČS, ale přepíná trojcestný ventil 3CV. Pro jeho ovládání je použito další relé s volným přepínacím kontaktem a s kontrolkou pro indikaci ohřevu TUV. Obě oběhová čerpadla se zapínají současně pomocí výstupu OUT1. Tento výstup spíná i stykač softstarteru, případně jeho napájení (jen u typu ABB PSRxx).

FFL=4: Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí vnější termostat. Vstup tE zůstává ve funci měření venkovní teploty. Jde o ohřev dvou nádrží bez zobrazení teploty druhé. TČ po sepnutí vstupu FLOW ohřívá druhou nádrž a k jeho přepnutí do režimu topení dojde po jeho rozpojení. TČ v podstatě po sepnutí FLOW ignoruje teplotu tr nastavenou v regulátoru a i když by byla tA vyšší než tr, zůstává vprovozu. Elektrické schema zůstává prakticky bez úprav, funkce výstupů regulátoru je zachovaná, jen pro sepnutí vstupu FLOW je přidáno relé TUV z důvodu jeho galvanického oddělení.

FFL=5:  K přepnutí TČ do režimu ohřevu TUV dojde propojením kontaktu FLOW povelem zvenčí, například od termostatu v nádrži TUV. K regulátoru se připojí dvě čidla tA a tA2 přes kontakty přidaného relé TUV, které má 3 přepínací kontakty. První kontakt sepne vstup FLOW, druhý přepne čidla tA-tA2. Na displeji se zobrazí teplota druhého čidla tA2. TČ ohřívá vodu ve druhé nádrži podle parametru S-2 v menu bez hesla. Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Také při rozpojení vstupu FLOW se regulace vrací do režimu topení a opět se reguluje podle teploty SET (tA). Funkce čidla tE se nemění. Elektrické schema se kromě přidaného relé se 3 kontakty pro přepnutí čidel tA/tA2 a vstupu FLOW nemění, funkce výstupů regulátoru je zachovaná. Třetí kontakt relé přepíná trojcestný ventil 3CV. Teplota tA2 (S-2) musí být nastavena o něco výš, než teplota na přídavném termostatu, jinak se ventil TUV nepřepne a TČ se do režimu topení nevrátí.

 Každá varianta má své výhody a nevýhody. Varianta a) vyžaduje jiné zapojení, vyřazuje málo používanou ekvitermní regulaci, ale obě funkce řídí jeden regulátor. Varianta b) vyžaduje vnější termostat, přídavné relé a vyřazuje regulaci TČ a varianta c) rovněž vyžaduje vnější termostat s relé se 3 kontakty. Vlastní nastavení se provede podle návodu regulátoru zde.

 Ing. A. Žeravík

 

 

 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | diskuzní fórum

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.