Kompresory pro TČ

13.4.2020

Kompresor scroll

Scroll120  Rotační kompresor

Rotacni140  Pístový kompresor

Pistovy140Měření hlučnosti tepelného čerpadla

V článku se budeme zabývat měřením hlučnosti sestavy tepelného čerpadla s kompresorem Copeland scroll typu ZR61 KCE TFD typu země-voda v malém rámu a to u sestavy v podobě "stavebnice", jak ji jistě znáte (ETX-C61GW), tedy bez jakýchkoli krytů a odhlučnění, dále u téže sestavy s odhlučněným kompresorem, pak s osazenými ocelovými kryty a konečně u této sestavy TČ s ocelovými kryty zevnitř opatřenými protihlukovou vrstvou. Výsledky jsou docela zajímavé.

Měření neprobíhalo ve specializované laboratoři vybavené protihlukovými stěnami, ale v technické místnosti, podobné té, v jakých bývá TČ provozováno. V tomto případě v naší malé zkušebně o rozměrech asi 3x3 metry. Na stěnách jsou jen rozvody potrubí, jde zde akumulační nádrž 750l, naše domácí TČ ve "velkém" rámu, měřicí vybavení a počítač. Na podlaze je koberec.

Pro měření byl použit levný hlukoměr s označením JT-1358, rozsah měření byl vždy (30-80) dB, byl zařazen frekvenční filtr typu "A" a režim "slow" (pomalý). Vzdálenost mikrofonu od čelní roviny rámu byla přesně 1000 mmm a byla stále kontrolována. Měřicí přístroje nemá parametry jako profipřístroje za desítky tisíc Kč, nicméně tady nám šlo o relativní měření a zjištění vlivu jednotlivým komponent na celkovou úroveň hluku. Ještě lepší by bylo použití spektrálního analyzátoru, nicméně to poněkud přesahuje naše možnosti. Dnes sice existují různé sw metody, jak udělat z PC "měřič" třeba i nf spektra, ale spokojil jsem se s uvedeným přístrojem. Pro možnost porovnání byl odečet hodnot hluku prováděn vždy v době, kdy byly výstupní a vstupní teploty kapalin u TČ přibližně stejné, jinými slovy při stejném příkonu kompresoru. Rám TČ má vnější rozměry 500x500x800mm. Během všech měření byl posazen na dolním ocelovém krytu, na kterém byla upevněna 4 otočná kolečka. Toto se používá u všech sestav, která dodáváme s kryty. Při všech měřeních, kromě posledních, byly osazeny kryty z ocelového plechu bez tlumícího materiálu.

Nejprve bylo provedeno vhodné úmístění zařízení tak, aby byla měření opakovatelná vždy za stejných podmínek. Poté jsem změřil hluk okolí v čase, kdy bylo TČ vypnuté. V žádné místnosti není absolutní ticho, i když se nám to může subjektivně zdát. Podle literatury je v běžném tichém pokoji hluk s úrovní cca 40dBA, v mimořádně tiché může být až 30dBA. Tak nízkou hodnotu jsem nikde v domě nenaměřil. Zde v technické místnosti, i když je TČ vypnuto, stále běží dvě oběhová čerpadla, točí se mechanismy vodoměrů a běží tichý ventilátor počítače. Naměřený klidový hluk byl 42,6dBA. Na údaj hlukoměru má vliv i cvaknutí malého relé v rozvaděči, zavrčení motorku servopohonu směšovacího ventilu, šum vody v potrubí apod.. Proto byly údaje odečítány až po ustálení po několika minutách. Před spuštěním zkoušeného TČ se zapínají další dvě oběhová čerpadla a rozbíhají se 2 vodoměry, nic z toho není uvnitř rámu TČ. Pro zajímavost jsem změřil i jejich vliv na hluk. Když byla v klidu úroveň hluku zmíněných 42,6dBA, po zapnutí těchto dvou oběhových čerpadel se zvýšila na 44,9dBA! Rozdíl je tedy +2,3dBA. To znamená, že skutečný hluk samotného TČ by ve výsledku měl být o tyto 2,3dBA nižší, než naměřený.

Zde je vhodné upozornit na to, že rozdíl -3 dBA představuje subjektivní snížení hluku na polovinu, -6dB na čtvrtinu atd.

1. Měření samotné sestavy TČ bez krytů a odhlučnění. Naměřená hodnota hluku ve vzdálenosti 1m je 66,6dBA.

2. Měření téže sestavy. Na kompresoru je tlumící kryt, jeho horní horká plocha je nekrytá. Hluk je 61,6dBA. Vliv tlumícího krytu je značný.

3. Měření jako v bodě 2, ale i nahoře na kompresoru je "čepice" z pěnové izolační desky tl. 10mm s tlumicí vložkou ze stejného materiálu. Hluk je 60,5dBA. Celkové snížení hluku samotného kompresoru je tedy (66,6-61,6)=5,0dBA.

4. TČ bylo zcela odpojeno, aby bylo na zadní stěnu rámu upevnit ocelový kryt. Na horní stranu rámu byl upevněn horní kryt bez výplně. Nedošlo prakticky k žádné změně.
5. Měření s horním a jen předním a zadním ocelovým krytem bez výplně. Hluk je 58,6dBA.

6. Měření s horním, předním, zadním a levým krytem, vše bez výplně. Pravá strana je nekrytá. Naměřeno 55,7dBA.

7. Měření se všemi kryty, bez tlumícího materiálu. Hluk se velice výrazně sníží, je jen 50,8dBA! Rozdíl mezi zcela nekrytou sestavou "stavebnice" a sestavou, jaká je běžně dodávána s kryty a odhlučněným kompresorem, je tedy (66,6-50,8)=15,8dBA, což je rozdíl velice výrazný. Takto odlučněné TČ není za běžnými dveřmi téměř slyšet. Po tomto měření byly všechny kryty demontovány a včetně dolního krytu s kolečky opatřeny tlumící vrstvou. Další měření jsou prováděna s nalepenou tlumící vrstvou.

8. Měření pro porovnání s bodem 4. Osazen jen s horní a dolní kryt včetně tlumicího materiálu. Hluk je 57,9dBA.

9. Měření jako v bodě 5, jen horní a levý boční kryt s tlumicím materiálem. Hluk je 56,0dBA.

10. Měření jako v bodě 6, všechny kryty kromě pravého bočního. Naměřeno 55,6dBA.

11. Měření kompletně zakrytovaného a odhlučněného TČ. Proti bodu 10 jde o velice výraznou změnu. Hluk je nyní jen 50,2dBA. Oproti samotné sestavě typu "stavebnice" jde o markantní rozdíl (66,6-50,2)= 16,4dBA. Připomínám, že rozdíl 3dBA je polovina nebo dvojnásobek.

12. Pro kontrolní měření s vypnutými oběhovými čerpadly, pro posouzení, jaký vliv má jejich hluk na skutečnou celkou úroveň, jsem provedl krátkodobé měření TČ tak, že OČ byla vypnuta. Toto měření nemůže trvat déle než několik vteřin, teplo z kondenzátoru se neodebírá, rychle roste jeho teplota a tlak chladiva a naopak na primární straně se výparník rychle podchlazuje. Naměřený hluk je 48,6dBA. Odečteme-li hodnotu podle bodu 11 od této, zjistíme, že rozdíl je 1,6dBA. Toto orientační měření potvrzuje domněnku, že i vliv hluku oběhových čerpadel se na celkovém hluku
podílí.

Výsledky jsou zapsány do přehledné tabulky. Z ní je vidět, jak se projevuje změna hluku s provedým opatření. Velký vliv má odhlučnění samotného kompresoru, výrazný vliv má úplné zakrytování TČ byť jen samotnými kryty bez výplně a podle očekávání má velký vliv použití tlumícího materiálu na všechny stěny zevnitř. Rozdíl oproti samotné  "stavebnici" je opravdu velice výrazný. Budeme dále dodávat sestavy TČ v podobě "stavebnic", která si můžete, ale nemusíte, zakrytovat a odhlučnit sami, a dále sestavy s kryty jako doposud, zcela odhlučněné sestavy v podobě, v jaké byla tato měřená sestava TČ s kompresorem ZR61. Zde ještě podotýkám, že hlučnost kompresorů nižších výkonů je také nižší a že výsledky, pokud se týká hlučnosti, jsou ještě lepší. Pro účely tohoto měření byl záměrně použit kompresor vyššího výkonu. Podle mého názoru stojí zakrytování a odhlučnění za to.

Ing. A. Žeravík
Tento článek je staršího data, z ledna roku 2016.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | diskuzní fórum

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.