Kompresory pro TČ

13.4.2020

Kompresor scroll

Scroll120  Rotační kompresor

Rotacni140  Pístový kompresor

Pistovy140Nastavení regulátoru ETX-TC V31 pro elektrokotel s příkladem

Vážení příznivci a uživatelé našich TČ, občas se objeví dotazy, jak správně nastavit parametry v regulátoru pro nastavení ovládání elektrokotle. Vzhledem k tomu, že popis v návodu regulátoru asi není zcela jasný (bude upraven), je nastavení objasněno v tomto článku. Pro připomenutí: Regulátory ETX-TC V31, tedy s poslední verze SW, mají stejně jako předchozí verze výstupní relé OUT4, určené pro zapnutí elektrokotle, elektroohřevu či elektrodohřevu (dále jen EO). To se zapíná automaticky po čase C-E, výchozí hodnota je 30 minut, a to v případě, nedosáhne-li teplota vody tA při provozu TČ nastavené hodnoty tr do doby C-E, anebo se spíná tehdy, dojde-li k poruše a sepne relé OUT2, indikující poruchový stav. Na přiloženém obrázku je graficky znázorněno, jak které parametry spolu souvisejí a jaký mají vliv na provoz. Pro nastavení parametrů EO jsou určeny níže uvedené veličiny, které najdete v menu regulátoru pod heslem, v návodu pak pod čísly řádků:

EdO:  diference od tr pro zapnutí EO, řádek 18a návodu,

EdF:  diference od tr pro vypnutí EO, řádek 18b návodu,

C-E:  čas pro zapnutí EO od startu kompresoru, řádek 19 návodu,

tEO:  provoz EO a čerpadla sekundární strany OČS při poruše, řádek 26 návodu. Platí: pro tEO=0 je EO zapnut a OČS vypnuto, pro tEO=1 jsou EO a OČS zapnuty, pro tEO=2 je vše vypnuto. Nastavení 0 je pro případ, že EO má vlastní oběhové čerpadlo, 1 pro případ, že EO je v sérii se sekundárním okruhem TČ a OČS TČ se použije i pro provoz EO. 

Z grafického znázornění je zřejmé, že hodnota EdO musí být větší než EdF. Pro názornost jsou zvoleny poměrně velké teplotní rozdíly.

Funkce regulátoru je tedy následující:

Normální provoz, viz levá část obrázku: kompresor TČ běží a po dosažení teploty tA=tr (35°C) se vypne. K jeho zapnutí dojde při teplotě tr-td, tedy při 35-3=33°C. Nedosáhne-li teplota tA hodnoty tr (35°C) v nastaveném čase C-E, sepne se EO a po dosažení tA=tr se vypne současně s kompresorem (tento stav není pro jednoduchost v grafu zakreslen, protože EO se v běžném provozu u správně dimenzovaného TČ nepoužívá). Čas C-E se proto nastaví tak velký, aby k zapínání EO běžně nedocházelo.

Stav při poruše, pravá strana obrázku: kompresor neběží, po poklesu teploty vody na (tr-EdO), v našem příkladě na 25°C, se sepne EO, případně podle nastavení tEO i OČS a EO topí tak dlouho, až  tA dosáhne teploty (tr-EdF), t.j. 30°C. Pak EO vypne a opět zapne po poklesu tA pod 25°C. 

Ing. A. Žeravík

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | diskuzní fórum

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.