SOFTSTARTERY

Softstartery fy ABB slouží pro plynulý rozběh a doběh kompresorů a výrazně omezují spouštěcí proudy. Zvýší i životnost stykačů kompresorů, protože předřazené stykače spínají a vypínají bez proudu. Výrobce udává tyto základní parametry:

PSR9-600-70:  400V/9A/4kW          PSR12-600-70:  400V/12A/5,5kW          PSR16-600-70:  400V/16A/7,5kW

PSR9 12_16_4_3PSR schemaROZMERY

Cena s DPH 4 187 Kč
Cena bez DPH 3 460 Kč
TYP:
PSR9-600-70 4 187 Kč
PSR12-600-70 4 586 Kč
PSR16-600-70 5 493 Kč
ks
  • Popis
  • Pozor, softstarter v žádném případě nenahrazuje stykač!

    Řídí se jím jen proud dvou fází, třetí fáze je trvale průchozí, viz schema na čelním panelu a v přiložené dokumentaci. Proto se po sepnutí stykače i při neaktivovaném softstartéru na všech svorkách kompresoru objeví fázové napětí, ale jde o napětí jen z jedné fáze! Teprve po rozběhu jsou na svorkách motoru napětí ze tří fází. Po rozběhu se polovodičové spínací prvky (dvojice antiparalelně spojených tyristorů) přemostí kontakty relé.

    Nastavitelné veličiny: strmost rozběhu (Start ramp 1-10 sec), strmost doběhu (Stop ramp 0-20 sec) a úroveň, od které začíná start (Initial voltage 40-70 %). K dispozici je i kontakt vnitřního relé, kterým se signalizuje sepnutý stav.

    Katalog softstartérů řady PSR, anglicky, formát pdf, 6,6 MB.
    V softstartérech jsou použity dva bloky antiparalelně zapojených tyristorů SEMICRON SK25WT16.pdf  nebo  SK45WT16.pdf.