CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

REGULÁTOR FVE - ZELENÝ BONUS
Tisk

REG ESEMajitelé malých FVE, které pracují v režimu "zelený bonus" i zájemci o fotovoltaiku budou jistě vědět, o co jde. Energie vyrobená FV elektrárnou se měří elektroměrem za měničem DC/AC FVE a jeho výstup je připojen do domovního rozvodu. To znamená, že se vyrobená energie může v RD spotřebovat, anebo v případě, když je momentální spotřeba RD nižší než je výkon FVE, odcházejí přebytky z FVE do sítě. Domovní elektroměr je takzvaný čtařkvadrantový a umí tyto přebytky měřit. Provozovatel FVE je může na základě smlouvy s odběratelem fakturovat. Částky jsou ale poměrně nízké a proto je výhodnější energii nějakým způsobem spotřebovat. Asi neexistuje univerzální řešení, proto si ve stručnosti dovoluji popsat vlastní, které je ve spojení s FVE s výkonem 5kWp úspěšně v provozu více než rok.

 

REGULÁTOR PRO SMĚŠOVACÍ VENTIL
Tisk

REG ERSRegulátor typu ETX-ERS je určen pro ovládání servopohonů trojcestných směšovacích ventilů, které mají 2 vstupy pro reverzibilní chod motorku a koncové spínače. Další dva termostaty jsou pro volné použití, také jako diferenciální. Regulátor je řešen jako přístroj o šířce 4 modulů, je určen pro vestavění do rozvaděče a uchycení na lištu DIN. Na panelu je čtyřmístný zobrazovač s červeně svítícími 14mm vysokými číslovkami.

 

OHŘEV TUV POMOCÍ TČ
Tisk

thumb HADVelice častou otázkou je, jak se dá pomocí TČ ohřívat užitková voda. Obvyklá představa je taková, že se použije elektrický bojler s výměníkem, s "hadem" a do něj se pomocí trojcestného ventilu přesměruje výstupní voda z TČ. Vypadá velice jednoduše a jasně. Vždyť existují takzvané "obojživelné" bojlery, které se připojují na kotle na pevná paliva a funguje to.

 

POUŽITÍ REGULÁTORU ETX-TČ V.26
Tisk

thumb REG MODULČlánek popisuje hlavní funkce a zapojení regulátoru ETX-TC s poslední verzí SW (V.26), a jeho zapojení do sysmu ovládání TČ země-voda nebo voda-voda. Najdete zde zapojení bez softstartéru nebo s ním, s klasickým expanzním ventilem, ale také s možností připojení elektronicky řízeného expanzního ventilu s krokovým motorkem.

 

ELEKTRONICKÝ EXPANZNÍ VENTIL
Tisk

DRV 4 3V tomto článku se seznámíme se základním zapojením a použitím elektronicky ovládaného expanzního ventilu firmy CAREL pro tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda a s jeho regulátorem, který výrobce nazývá driver. Zůstaneme u tohoto označení. Tento druh expanzního ventilu, resp, celá řady, je v podstatě hermetický víceotáčkový kohout, jehož pohon zajišťuje malý krokový motorek, řízený driverem.

 

JAKÝ FILTR NA VODU?
Tisk

FILDo kapalinových okruhů TČ zařazujeme vhodné filtry, aby se drobné částice nedostaly do výměníků nebo do vodoměrů. Šikmé filtry mají dvě nevýhody: malou plochu síťky, která se snadno zanese, a není do nich vidět. Filtr je třeba osadit na primární okruh TČ voda-voda a nesmí chybět ani v sekundárním okruhu, kde mohou být nečistoty nejen z montáže, ale hlavně pokud jde-li o starší systém s radiátory.

 

Více článků...

Strana 3 z 4

« 1 2 3 4 »