Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

NEMRZNOUCÍ KAPALINA PRO PRIMÁRNÍ OKRUHY TČ

TERMOF 4 3Pro primární okruhy TČ země-voda nabízíme koncentrát nemrznoucí směsi na bázi etylalkoholu. Na rozdíl od denaturovaného lihu neobsahuje žádné agresivní příměsi, které poškozují plasty. V podstatě jde o koncentrovaný etylalkohol, který obsahuje složky pro ochranu plastových dílů a inhibitory koroze. Potěšující je i to, že směs nezapáchá tak jako denaturovaný líh. Směs se ředí na požadovanou hustotu vodou.

Pro běžné použití pro zemní kolektory vyhovuje směs s bodem tuhnutí kolem -15°C. Pro tento případ se použijí dva objemové díly vody a jeden díl koncentrátu. Koncentrát dodáváme v praktických PE nádobách o objemu 25 litrů, se kterými je snadná manipulace. Nádoby jsou nevratné, odpadá tedy problém s dopravou zpět a jistě pro ně najdete vhodné využití.

Pro stanovení skutečného objemového složení směsi nabízíme lihoměry kombinované s teploměrem. Běžně se v tabulkách udávají hodnoty při teplotě 20°C, pro jiné teploty by byly nutné korekce. Proto je nezbytné měřit koncentraci směsi při teplotě 20°C.

LIHOM 4 3K lihoměru dostanete tabulku pro stanovení množství vody, které je potřebné doplnit k dané koncentraci etylakoholu, aby měla výsledná směs požadovanou koncentraci a tabulku pro určení bodu tuhnutí směsi etylalkohol-voda podle objemové i hmotnostní koncentrace.

Tabulky najdete i tady: Tabulky alkohol - voda.


Komentáře  

 
#1 Jiří123 2016-01-20 00:27
nerozumím tomu , proč vyhovuje koncentrace na -15°C když teploty solanky u většiny instalací nikdy neklesne pod -5°C
Citovat
 

Přidat komentář