Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

REGULÁTOR ETX-TC V.31 I PRO OHŘEV TUV

Starší verze SW vež V.31 regulátoru dovoluje s určitým omezením provoz pro ohřev dvou dádrží, viz kapitola 19.2. jeho návodu, ale V.31 nabízí další varianty. Každá má výhody i nevýhody a svá omezení, je to na zvážení. Níže uvedený text je kopie doplněného článku 11.9 nového návodu k regulátoru s verzí SW V31.

 

ROZŠÍŘENÍ FUNKCE PRO OHŘEV DVOU AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍ NA DVĚ TEPLOTY, od V.31

Možnost zapojení ohřevu dvou nádrží podle kapitoly 19.2. zůstává zachována, ale regulátor byl doplněn o možnost přepnutí funkce pro ohřev druhé nádrže pomocí jinak nevyužitého vstupu FLOW. K přepnutí je potřeba signál od termostatu ve druhé nádrži. Použije se přídavné relé, případně s více kontakty (i pro přepnutí trojcestného ventilu), protože na vstup FLOW se nesmí přivést cizí napětí, ani se nesmí s ničím spojit. Varianty zapojení jsou na přiložených schematech v příloze. Současně se sepnutím vstupu FLOW se tedy musí přepnout i třícestný ventil na výstupu vody z do výměníku nádrže s TUV. Nastavení se provede v řádku 50b parametrem FFl.

Jsou nastavitelné 3 varianty:

a) FFl=3. Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí jen regulátor ETX-TC bez potřeby dalšího termostatu. Čidlo tA2, původně pro měření teploty venku tE, se umístí do druhé nádrže, venkovní teplota se neměří. V tomto režimu je tedy vyřazena ekvitermní regulace teploty tA. Po sepnutí vstupu FLOW se na displeji místo venkovní teploty tE zobrazí teplota druhé nádrže tA2 a regulace probíhá podle nastavení teploty S-2 (v hlavním menu regulátoru bez hesla). Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Rozepnutí vstupu FLOW vrátí regulaci zpět do režimu topení podle nastaveni parametru SET. Přednost má ohřev TUV. Elektrické schema je upraveno a je změněna funkce výstupu OUT5. Ten nespíná oběhové čerpadlo sekundáru OČS, ale přepíná trojcestný ventil 3CV. Pro jeho ovládání je použito další relé s volným přepínacím kontaktem a s kontrolkou pro indikaci ohřevu TUV. Obě oběhová čerpadla se zapínají současně pomocí výstupu OUT1. Tento výstup spíná i stykač softstarteru, případně jeho napájení (jen u typu ABB PSRxx).

b) FFl=4. Regulaci teploty TUV a přepínání trojcestného ventilu řídí vnější termostat. Vstup tE zůstává ve funci měření venkovní teploty. Jde o ohřev dvou nádrží bez zobrazení teploty druhé. TČ po sepnutí vstupu FLOW ohřívá druhou nádrž a k jeho přepnutí do režimu topení dojde po jeho rozpojení. TČ v podstatě po sepnutí FLOW ignoruje teplotu tr nastavenou v regulátoru a i když by byla tA vyšší než tr, zůstává v provozu. Elektrické schema zůstává prakticky bez úprav, funkce výstupů regulátoru je zachovaná, jen pro sepnutí vstupu FLOW je přidáno relé TUV z důvodu jeho galvanického oddělení.

c) FFl=5. K přepnutí TČ do režimu ohřevu TUV dojde propojením kontaktu FLOW povelem zvenčí, například od termostatu v nádrži TUV. K regulátoru se připojí dvě čidla tA a tA2 přes kontakty přidaného relé TUV, které má 3 přepínací kontakty. První kontakt sepne vstup FLOW, druhý přepne čidla tA-tA2. Na displeji se zobrazí teplota druhého čidla tA2. TČ ohřívá vodu ve druhé nádrži podle parametru S-2 v menu bez hesla. Po dosažení teploty S-2 se TČ vypne. Také při rozpojení vstupu FLOW se regulace vrací do režimu topení a opět se reguluje podle teploty SET (tA). Funkce čidla tE se nemění. Elektrické schema se kromě přidaného relé se 3 kontakty pro přepnutí čidel tA/tA2 a vstupu FLOW nemění, funkce výstupů regulátoru je zachovaná. Třetí kontakt relé přepíná trojcestný ventil 3CV. Teplota tA2 (S-2) musí být nastavena o něco výš, než teplota na přídavném termostatu, jinak se ventil TUV nepřepne a TČ se do režimu topení nevrátí.

Každá varianta má své výhody a nevýhody. Varianta a) vyžaduje jiné zapojení, vyřazuje málo používanou ekvitermní regulaci, ale obě funkce řídí jeden regulátor. Varianta b) vyžaduje vnější termostat, přídavné relé a vyřazuje regulaci TČ a varianta c) rovněž vyžaduje vnější termostat s relé se 3 kontakty.

Komentáře  

 
#1 Miriam 2019-12-27 05:00
Hey there! Would you mind if I share your blog
with my twitter group? There's a lot of people that
I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks

My web site :: buy viagra: http://pharm-usa-official.com
Citovat
 

Přidat komentář