Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A VODOMĚR

aku vodomerTitulek článku možná vypadá nelogicky. Co asi může mít společného akumulační nádrž a vodoměr? V tomto článku je ukázka použití vodoměru v systému TČ s akumulační nádrží.

Od samého počátku provozu mého TČ používám akumulační nádrž (dále jen AN) o objemu 750l. Jde o starší typ, vyráběný u nás, a jelikož je celá z nerezu a má i tepelnou izolaci, nechtěl jsem do ní vrtat, navařovat další otvory a poškozovat izolaci. AN má tedy jen jeden vývod nahoře a jeden dole, ve velkém víku příruby. Jelikož máme podlahové topení a tedy celý systém je nízkoteplotní, je za AN zařazen směšovací ventil (dále jen SMV). Původně to byl typ popisovaný v knize, zhotovený v osmdesátých létech z bronzu, ale brzy byl nahrazen 1" mosazným typem ESBE včetně servopohonu 24V AC a doplněn regulátorem ETX-ERS.

Zjednodušené schema zapojení je na obrázku. Zcela úmyslně nejsou použity topenářské značky, pro tento účel se mi zdají nepřehledné. TČ má na výstupu sekundárního okruhu oběhové čerpadlo (dále jen OČS - oběhové čerpadlo sekundáru) Grundfos Alpha+ s plynulou regulací otáček, které má bronzové těleso (bylo již opravováno, viz jiný článek :)). Za ním následuje elektricky otevíraný kulový kohout TIEME (EKK), vodoměr s impulzním výstupem pro měření výkonu TČ a pak následuje AN. Ta je, jak bylo již naznačeno, připojena jen dvoubodově a teplá voda z TČ se větví do ní a do SMV. Za AN je další oběhové čerpadlo OČB (oběhové čerpadlo bytu) typu LAING E6, s příkonem do 60W, také s plynulou elektronickou regulací otáček. To stačí pro provoz podlahovky celého domu, tedy pro 2 podlaží.

A teď k tomu vodoměru. Do horního přívodu AN je zařazen 1" vodoměr. I tento má impulzní výstup a je zapojen do měřicího zařízení, nicméně pro daný účel to není nezbytné. Vodoměr slouží nejen pro sledování průtoku, ale také pro sledování směru toku vody do AN - z AN. Proč?

normalni provoz TCSprávně dimenzované TČ a  vhodně zvolená velikost AN ještě nestačí, celý otopný systém je třeba hydraulicky vyvážit. Popisované dvoubodové zapojení pracuje správně tehdy, budou-li nastaveny správné průtoky, a ty se nastaví pomocí výkonů OČ. Toto zapojení nádrže zaručuje, že TČ má stále otevřený okruh do nádrže, ale v provozu je část teplé vody odsávána OČB za SMV. Voda se tedy větví na část do bytu a její přebytek proudí do AN. Teplá voda je shora tlačena do AN, nemíchá se s chladnou a zespodu AN se do TČ vrací chladná voda, která se míchá s ochlazenou vodou z podlahovky. Do TČ se bude vracet chladná voda, a to zaručuje, že TČ bude pracovat s maximálním topným faktorem. Ve vhodném místě AN je umístěno teplotní čidlo regulátoru TČ. Ohřeje-li se toto místo na nastavenou hodnotu, TČ se vypne. Vypne se i jeho OČS, ale proto, že ani vypnuté není pro vodu překážkou, docházelo by vlivem sacího efektu OČB za SMV k průtoku vody ze zpátečky přes stojící TČ a k jejímu míchání s teplou vodou z AN. Proto se okruh uzavírá elektricky ovládaným kulovým kohoutem. Po vypnutí TČ a uzavření jeho  okruhu se směr toku vody v AN obrací a voda z ní je nasávána do SMV. AN se zespodu plní chladnou vodou a při poklesu teploty čidla o nastavenou hysterezi regulátor zapne TČ.

 vysoky vykon OCS

Co se stane, když bude výkon OČS příliš velký? Přes AN bude voda proudit rychleji. To právě poznáme na vodoměru. Voda v ní se ve větším objemu bude ohřívat pomaleji, rozhraní teplá/studená nebude tak ostré a může se stát, že než dojde k vypnutí TČ, ohřeje se celá AN, i dole. Teplota dole bude sice nižší než nahoře, ale bude teplejší, než teplota vratné vody z podlahy a do TČ poteče voda již ohřátá. Tento nežádoucí ohřev zpátečky způsobí pokles topného faktoru TČ.

vysoky vykon OCB
Co se stane, když bude výkon OČB velký? Pak bude i za chodu TČ nasávána voda nejen z TČ, ale i z ochlazené AN. Pak se SMV otevře naplno, TČ bude pracovat zbytečně s vysokou teplotou výstupu, ale do otopné soustavy přesto půjde voda chladnější. To povede opět ke sníženi topného faktoru TČ. K vypnutí TČ dojde až po delší době, protože AN se na nastavenou teplotu ohřeje opět až po přivření SMV, kdy se tok vody obrátí. Proto je třeba vše nastavit tak, aby při plně otevřeném SMV buď netekla voda z AN, nebo jen mírně směrem do ní. A to se opět pozná podle vodoměru.

Míchání vody v AN by se asi dalo omezit připojením horního vývodu tak, že by trubka do ní vyústila na obvodě a voda by tak do ní vtékala po tangenciále. To jsem nezkoušel.

Do potrubí není vidět. Ani běžící OČ ještě neznamená, že voda skutečně teče a že potrubí není například zavzdušněno. Pomocí vodoměru se dá nejen změřit průtok, ale i zjistit směr toku. Malý 1" vodoměr pro AN není tak drahý, pro menší výkony TČ by vyhověl i bytový typ bez snímače impulzů.

Také proto doporučuji zapojovat do obou okruhů TČ vodoměry s impulzními výstupy.  Regulátor TČ pak nejen měří, co tam skutečně teče, ale umí při poklesu průtoku TČ vypnout. Dají se tak například zkontrolovat skutečné průtoky jednotlivých větví zemního kolektoru TČ země-voda.

Ing. A. Žeravík

 

Přidat komentář