Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

DOPLŇKOVÉ FUNKCE REGULÁTORU ETX-TC od V27

REG 4 3Regulátor ETX-TC prošel od doby svého vzniku celou řadou zlepšení a rozšíření funkcí. Původně byl navržen pro systémy s jednou akumulační nádrží. Tady je ukázána možnost jeho použití i bez akumulační nádrže a úprava pro použití pro ohřev dvou nádrží na různé teploty.


POUŽITÍ REGULÁTORU ETX-TC PRO SYSTÉMY BEZ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Pokud v systému není akumulační nádrž, nelze teplotní čidlo tA umístit do výstupu teplé vody z TČ. Samozřejmostí je, že průtok otopné vody nebude zpomalovám termostatickými a jinými ventily. V takovém případě se čidlo tA může umístit na vratnou větev vody do TČ. V menu regulátoru se nastaví teplota tA (SEt, řádek 2) na nižší hodnotu. Limitem nastavení SEt je dolní teplota SLo, viz řádek 10. Pokud tedy nejde teplota SEt v hlavním menu bez hesla nastavit níž, je třeba v menu pod heslem snížit hodnotu SLo.

PŘEPÍNÁNÍ OHŘEVU DVOU NÁDRŽÍ

Je-li z nějakého důvodu třeba ohřívat pomocí TČ dvě nádrže na stejnou teplotu, stačí jednoduše přepínat dvě čidla tA. Pokud ale jde o dvě různé teploty, lze toho dosáhnout úpravou zapojení za cenu některých omezení funkce. Především se vyřadí funkce nízkotlakého presostatu a zruší se funkce ekvitermní regulace. Nízkotlaký presostat nemusí zůstat odpojený, ale může se spojit s vysokotlakým. Tímto bude jeho funkce zachována, ale nebude možno rozeznat, který se aktivoval, protože regulátor vždy zobrazí poruchu Hi (vysoký tlak). Na vstup čidla tA se přes kontakt relé či přepínače zapojí dvě teplotní čidla pro teplotu tA1 a tA2. Druhý kontakt téhož relé se připojí na modul TCX, a to na vstup LtA místo nízkotlakého presostatu.

V řádku 48 je parametr PLo. Při jeho nastavení na PLo=4 se funkce vstupu LtA (=nízkotlaký presostat na modulu TCX) změní na přepínání: rozpojeno=topí se na ekviterm, spojeno=topí se podle nastavení SEt). V tomto stavu by ale regulace opět probíhala pro jednu nádrž podle nastavení SEt a pro druhou podle ekitermní regulace, tedy podle venkovní teploty tE. Pokud má ale být i tato teplota pevně nastavena, upraví se nastavení bodů ekvitermní regulace a to tak, že se lomená přímka v podstatě narovná do vodorovné polohy. Na straně 10 je v kapitole 10.2. názorný graf. Nastavení tedy bude:
SHi=SLo=požadovaná druhá teplota (řádky 10 a 11). Tímto nastavením bude vlastně teplota ekvitermu stálá bez ohledu na teplotu tE venku.

To se lehce ověří ve menu tr:
Sepnutý vstup LtA = zobrazí se teplota tr nastavená parametrem SEt,
rozpojený vstup LtA = zobrazí se teplota tr nastavená parametry SHi=SLo.
Reakce regulátoru na přepnutí není okamžitá, změna se projeví za 5 sekund.

Takto zapojený regulátor umožňuje regulaci teplot na dvou místech s tím, že nerozezná, který presostat sepnul, nicméně TČ je stále chráněno. K výběru teplotních čidel: Vzhledem k výrobním tolerancím se jako čidla tA1 a tA2 se vyberou ta, která při stejné teplotě ukazují shodné teploty.

Pro úplnost ještě schema zapojení:

schemaPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidat komentář