Tisk

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

JAK VÁM MĚŘÍ BYTOVÝ VODOMĚR?

VodaPlatíme opravdu jen to, co spotřebujeme? Tentokrát nejde o vodoměry používané pro měření a detekci průtoků kapalin u TČ, ale o vodoměr, který měří spotřebu pitné vody v domácnosti. Jeho princip je všeobecně známý, je cejchovaný, zaplombovaný, ale měří opravdu to, co spotřebujeme? Tady najdete odpověď i možné řešení.

Bytové a domovní vodoměry jsou v podstatě malé vodní turbínky, opatřené počítadly otáček. Turbínka se točí poměrně rychle a proto je v nich malá převodovka s vhodně volenými převody. Existují typy tzv. suchoběžné, které mají vlastní počítací strojek mimo vodu a otáčivý pohyb turbínky se na něj přenáší magnetickou spojkou, nebo mokroběžné, které spojku nemají a celý strojek je ve vodě. Poznají se na první pohled, krycí sklo je masívnější, musí snést tlak vody a velkou sílu, která na něj působí. To ale není podstatné.

Podstatné je to, že se jedná o mechanické zařízení, které nemá nenulovou hmotnost. Tam, kde je nenulová hmota a pohyb, existuje i další vlastnost, a tou je setrvačnost. Zdá se logické, že když voda teče, turbínka se točí. Teče-li více, otáčky jsou vyšší, neteče-li, stojí. To platí, ale jen v ustáleném stavu a v tomto stavu jsou vodoměry cejchovány.

Co se ale děje v přechodných stavech, tedy pří krátkodobých odběrech vody? Toho si málokdo všimne, protože vodoměr bývá často umístěn v nějaké šachtě mimo dosah prvního kouhoutku za ním, takže jeho chování není snadno pozorovatelné. Co se tedy děje? Turbínka se při náhlém otevření vody rychle roztočí a čekali bychom, že se po náhlém zastavení vody i náhle zastaví. Ale není tomu tak. Turbínka setrvačností přebíhá a pomalu se zastavuje! Provedl jsem řadu testů a to tak, že jsem měřil skutečně odebrané množství vody a porovnával s údajem vodoměru. Měření probíhalo tak, že jsem vodu vždy naplno asi na 1 sekundu otevřel, zavřel a počkal na zastavení vodoměru. To sice není standardní postup odběru vody, ale jde o případy, kdy si napouštíme například trochu vody k napití, vypláchnutí skenice a podobně. Tento jev se projevuje hlavně při náhlém zastavení průtoku a v dnešních domácnostech je dost přístrojů, které mají elektromagnetické ventily a ty zastavují vodu náhle. Jsou v každá pračce a myčce nádobí, ale i moderní pákové baterie to tak mohou dělat.

Výsledky byly velice zajímavé. První kohoutek mám kousek od vodoměru a na vodoměr od něj vidím. Proběhlo 7 měření, vodoměr vždy naměřil 10 litrů. A kolik bylo skutečně odebráno? Skutečně odebrané množství vody se pohybovalo mezi 3 až 7 litry. Chyba v náš neprospěch velice značná. Při déletrvajících odběrech se sice sníží, ale vždy bude v náš neprospěch.

Co s tím uděláme? No přece uděláme nějaké opatření, abychom tomu zabránili. Není to tak složité, i když to zřejmě nepůjde všude. Potřebujeme k tomu větší tlakovou nádobu s gumovým vakem, optimální objem je cca 80-100l, větší je výhodnější. Pozor na to, že jde o celkový objem nádrže, vlastní vak s vodou je mnohem menší. Pak potřebujeme nějaký automatický škrticí prvek, který zajistí omezení průtoku a poněkud nižší tlak, než je ve vodovodním řádu. Tady vyhovuje regulátor tlaku vody. To celé doplníme zpětnou klapkou a doporučuji osadit i manometr. Vše ja ne schematu na obrázku.Schema zapojeni

Jak to pracuje? Vyjděme z příkladu nastavení. Tlak P1 je 5-6 barů, P2 nastavíme pomocí RV na 3,5 baru (rozdíl tlaků nemusí být tak velký, já jsem současně potřeboval tlak snížit). Před naplněním tlakové nádoby se do ní napumpuje vzduch o tlaku P3, asi 3,6 baru, podle doporučení výrobce. Po otevření přívodu vody se začne vak plnit vodou. Rozdíl tlaků je zatím velký, průtok vody také a plnění je rychlé. Jakmile se tlak P2  začne blížit hodnotě nastavené na regulátoru RV, průtok vody jím začne být škrcen a zpomalován, a to velice zvolna až k nule. Po dosažení nastaveného tlaku na 3,5 baru se přítok zcela zastaví. A co na to náš vodoměr? Ten měří průtok, který se zvolna snižuje, jeho otáčky se velice zvolna snižují, až se pomalu a zcela zastaví. Co se bude dít dál?

Pokud začneme odebírat vodu, začne přednostně vytékat z vaku (RV je uzavřen) a tlak P2 se pomalu sníží. Ventil RV na to reaguje velice mírným pootevřením. Odebereme-li například 5 litrů vody, tlak se sníží na cca 3,4 bary a voda se začne současně odebírat přes RV i z řádu. Vodoměr měří, po zastavení odběru se vak opět velmi pomalu doplní, až tlak P2 dosáhne 3,5 baru. Vodoměr v žádném případě nepřeběhne. Ventil RV nebrání ani většímu odběru, prostě se víc otevře, ale zavírat se bude opět velice pomalu.

Nikdy se už nestane, že by došlo k náhlému roztočení turbínky a jejímu přebíhání po zastavení odběru.

Jako bonus získáme malou zásobu vody, které je k dispozici i v době, kdy dojde k přerušení dodávky vody. Zpětná klapka ZK nedovolí vyprázdnění vaku do vodovodního řádu ani při poklesu tlaku P1 na nulu.

A výsledky v praxi? Na ty si počkáme při dalším odečtu spotřeby vody. Ještě doplním, že na toto řešení existuje přihláška PUV č. 2012-27137, ale ta nebrání využití tohoto zapojení pro vlastní potřebu. Rád se podělím o zkušenosti a hlavně o výsledky. A něco málo na závěr: každý vodoměr má výrobcem zaručovanou minimální hodnotu průtoku, kdy začíná měřit. Při průtoku nižším než je tento limit se neroztočí. Stačí si najít parametry příslušného vodoměru a měřicí křivky, kde se udává i tolerance chyb. Jako návod k zamyšlení připomenu starý vtip: "Kolik stojí kapka benzínu?" "Nic." "Tak mi nakapejte celou nádrž...". Při každém odběru před úplným uzavření RV se právě toto děje.

Ing. A. Žeravík

Komentáře  

 
#7 vl. vlada 2013-09-10 10:11
Citace R.V.:
Možná by bylo výhodnější provést jinné protiopatření a to napouštět vodu do extra nádrže z řádu pomaličku pod rozlišovací schopnost vodoměru(vůbec by se netočil :-)

toto mne napadlo dávno, ale i kapání vody z kohoutku vodoměr zaznamená
Citovat
 
 
#6 as 2013-08-19 15:53
kdyz tohleto nejsou jalovy reci, tak co to je?
Citovat
 
 
#5 Miroslav Minárik 2013-05-23 23:32
Neumím si představit, jak se může točit vrtulka, když voda ve vodoměru stojí.
Není náhodou ve vodovodní instalaci nějaká vodárenská tlaková nádoba? Nebo někde vzduchová kapsa? Pak by to dotáčení vrtulky mělo zcela racionální důvod: při otočení kohoutku trochu poklesne tlak v domovní instalaci, takže vodárenská nádrž nebo kapsa se částečně vyprázdní, což se na vodoměru nepozná. Po uzavření kohoutku zase trochu vody do nádrže doteče, když se doplní nádrž nebo kapsa vodou na původní tlak.
Citovat
 
 
#4 Mirek 2013-04-01 16:15
Ahoj,
tak jsem to našel po delší době.
Citovat
 
 
#3 Aze 2013-03-09 09:29
Citace Daneli:
Ako sa zotrvačnosťou dotáča, tak sa zotrvačnosťou i rozbieha. Výsledné efekt je nulový.

Děkuji, tím se vysvětlují naměřené rozdíly.
Citovat
 
 
#2 Daneli 2013-03-08 20:53
Ako sa zotrvačnosťou dotáča, tak sa zotrvačnosťou i rozbieha. Výsledné efekt je nulový.
Citovat
 
 
#1 R.V. 2012-12-26 11:05
Možná by bylo výhodnější provést jinné protiopatření a to napouštět vodu do extra nádrže z řádu pomaličku pod rozlišovací schopnost vodoměru(vůbec by se netočil :-)
Citovat
 

Přidat komentář